Steen Elsborg

Robusthed | Trivsel | Performance

Steen faciliterer workshops om robusthed og trivsel.
Forespørg
Forespørg på et foredrag med Steen Elsborg Din forespørgsel binder ikke.
Du er også meget velkommen til at ringe på: Tlf: 73 70 76 77
Steen Elsborg faciliterer workshops, kurser og efteruddannelse inden for primært trivsel, robusthed og præstation i organisationer.

Han arbejder som underviser, proceskonsulent og forsker med fokus på vores arbejdsliv. Hvordan skaber vi et godt arbejdsliv, hvor vi som medarbejdere og ledere har det godt med hinanden på arbejdspladsen, hvor vi er med til at få det bedste frem i hinanden? Løsningen er et robust arbejdsmiljø i konstant udvikling stærkt integreret i organisationens og den enkeltes kerneopgave.

I en årrække har Steen Elsborg haft et markant fokus på robusthed og har både forsket og publiceret på området. Han er medforfatter til ”Robust Organisationsforandring”.

Steen Elsborg bør I desuden tage i betragtning, når I retter fokus på organisationsudvikling, forandringsledelse, samarbejdskultur, arbejdsmiljø og innovation på dagsordenen i jeres organisation. Her hjælper han jer som underviser, proceskonsulent og facilitator, så involveringen og inddragelsen af både ledere og medarbejdere bliver styrket. Steen Elsborg ser det som sin vigtigste opgave at etablere et frirum af tillid og tryghed, således at procesdeltagere oplever det naturligt at tale frit fra leveren for at dele viden og erfaringer med hinanden.

Steen Elsborg er ekstern Lektor på Institut for Mennesker og Teknologi på RUC. Han er medforfatter til bl.a. “Udvikling og forskning i samspil”, “Robust Organisationsforandring: Design om implementering i Orkanens Øje”, “Det lærende møde” og “Lærende møder og konferencer i praksis".

Aktuelle foredrag og workshops
STYRK ROBUSTHEDEN – I MEDARBEJDEREN, TEAMET OG ORGANISATIONEN

En robust organisation er i stand til at balancere de tilsyneladende modsætninger, der findes i enhver organisations liv: Stabilitet og forandring. En robust organisation sikrer en høj kvalitet af kerneopgaven uden at arbejdsmiljøet og produktiviteten svækkes.

I workshoppen sætter Steen Elsborg fokus på robusthed. Hvad er det i praksis og hvilke klare gevinster får vi ud af at arbejde målrettet mod robusthed? Hvordan opleves robusthed hos den enkelte medarbejder, i teamet og organisationen som helhed?

I en hver organisation skaber vi ting med hinanden, som vi ikke kan skabe alene. En robust organisation motiverer dette og har øje for, at individualisering nemt bliver porøst, fordi presset på den enkelte ofte bliver for stort. Derfor må fællesskabet bygges med udgangspunkt i individet.

Nøglerne til en robust organisation er desuden:

 • Tag udgangspunkt i den lokale virkelighed, frem for i den teoretiske virkelighed.
 • Arbejd både top-down og bottum-up, brug den lokale ekspertviden.
 • Kompleksitet er vidunderlig – dyrk den og skab klarhed.
 • Find frem til kerneværdier og målsætning.
 • Accepter at forandring er læring – og at fejl er et skridt i den rigtige retning.
 • Modstand er nødvendigt – og løsningen er involvering.
 • Relationer er bæredygtighed – byg menneskelige og organisatoriske broer.
 • Skabertrang og iderigdom skal have lov til at udfolde sig.
DYRK OG STYRK PRÆSTATIONSMILJØET PÅ ARBEJDSPLADSENDYRK OG STYRK PRÆSTATIONSMILJØET PÅ ARBEJDSPLADSEN

Uanset om man er medarbejder eller leder på en privat eller offentlig arbejdsplads, vil man gerne præstere. I Danmark sætter vi ofte lighedstegn mellem præstation og elite. At ville præstere er ikke elitært. Det er nærmere et helt grundlæggende ønske hos langt de fleste ledere- og medarbejdere. At vi er ambitiøse med det vi laver, ligger dybere i os end det modsatte. Vi har behov for at være ambitiøse med vores præstationer,  både som mennesker, som organisationer og samfund.

Når vi taler High Performance i Danmark tolker vi det nemt som kortsigtet og individuelt fremmende. Det gælder om at komme øverst på skamlen, koste hvad det vil.

I denne workshop giver Steen Elsborg en helt ny opskrift på arbejdet med sunde og robuste præstationsmiljøer, hvor samtlige involverede får forløst deres potentiale: Topchefen, mellemlederen, sælgeren og manden i produktionen.

Den ambitiøse præstation skal ikke kamme over. Vi skal kunne holde til det som individer og som team, men det er forkert at antage, at vi bliver udkørte af at præstere.

Vi skal præstere ved hjælp af hinanden – ikke på bekostning af hinanden.

Workshoppen kan tilpasse medarbejder –og ledergrupper.

I workshoppen kan Steen Elsborg i samarbejde med opdragsgiveren, sætte  fokus på bl.a. følgende

 • Hvad vil det sige at arbejde i et præstationsmiljø?​
 • Hvordan opbygger man et præstationsmiljø?
 • Hvordan sætter vi en stærk ramme om målet/ kerneopgaven?
 • Præstationsmiljøet som læringsmiljø, hvor vi smitter hinanden positivt.
 • Hvordan bliver vi bedre til at spille hinanden gode?
 • Hvordan kommer vi væk fra stress og i retning af trivsel?
 • Hvordan lader vi troen og håbet vinde over frygten og angsten?
 • Arbejdet med reciliens og robusthed som individ og team.
Vi vil gerne takke dig for din hjælp, støtte og store inspiration. Vi føler, at vi er kommet godt i gang med en positiv udvikling med møderne – og det rækker langt ud over ’bare’ møderne. Det giver både os og medarbejderne positiv energi og bedre arbejdsmiljø. Vi havde i dag MED-møde, som gik super godt og stærkt inspireret af de erfaringer, du har givet os. Rigshospitalet Klinikchef
Forespørg på, Steen Elsborg Klik her
Forespørg på et foredrag med Steen Elsborg Din forespørgsel binder ikke.
Du er også meget velkommen til at ringe på: Tlf: 73 70 76 77