Steen Broen

Samarbejde | Arbejdskultur | Forandring

Steen Broen holder foredrag om samarbejde, ledelse og forandring.
Forespørg
Forespørg på et foredrag med Steen Broen Din forespørgsel binder ikke.
Du er også meget velkommen til at ringe på: Tlf: 73 70 76 77
Steen Broen er oprindeligt eksporttekniker fra CBS. I dag arbejder han dybdegående med ressourceudvikling og samarbejdskompetencer hos det erhvervsaktive menneske, hvad enten det er på medarbejder- eller ledelsesniveau.

I sine foredrag bruger Steen Broen metaforerne fra hans eget liv og bygger klare broer over til deltagernes egen hverdag. På den måde bliver han ikke påduttende og bedrevidende.

Hans referenceliste er lang og tæller bl.a. en række større private- og offentlige virksomheder og organisationer, herunder samarbejdet mellem ledelse, TR og AMR. Bag sig har Steen Broen en lang karriere i forsvaret, hvor han var idrætsbefalingsmand og patruljefører. Han deltog på den legendariske Sirius 2000 og har i det hele taget et stærkt hjerte til Siriuspatruljen og Grønland. Han har været tilknyttet flere arktiske ekspeditioner og institutioner, blandt andet Dansk Polarcenter, som logistikkoordinator.

Steen Broen er desuden eksporttekniker fra CBS. I dag arbejder han dybdegående med ressourceudvikling og samarbejdskompetencer hos det erhvervsaktive menneske, hvad enten det er på medarbejder- eller ledelsesniveau.

Aktuelle foredrag og workshops
Social kapital Hvad betyder det og hvordan kan I arbejde med det – eller arbejde videre med det fra det udgangspunkt i har netop nu.

Steen vil i foredraget bringe åbninger for jeres fremtidige arbejde med social kapital og de tre hovedelementer: Tillid, Retfærdighed og samarbejdsevne.

  1. Man skal kunne regne med hinanden; herunder at medarbejderne har tillid til det, kolleger og ledelse siger, og at ledelsen har tillid til, at de ansatte af sig selv udfører et godt stykke arbejde.
  2. At alle parter i organisationen oplever, at de bliver fair behandlet. Det handler ikke kun om at goderne bliver retfærdigt fordelt, men mindst lige så meget om, at ”tingene går ordentligt for sig”.
  3. At medarbejdere og ledelse formår at arbejde effektivt sammen om kerneopgaven.

Steens indlæg om social kapital kan laves som foredrag, workshop eller temadag. På sine workshops og temadage indleder han med et dialogoplæg, der tager udgangspunkt i en historie fortælling fra Slædepatruljen Sirius. Han tager udgangspunkt i tre hovedelementer; hvordan udleveres og opleves tillid, retfærdighed og samarbejde. Der vil være meget deltagerinvolvering og alt efter temperament kan Steen variere disse til at være mere eller mindre udfordrende enten udendørs eller indendørs.

Det stærke samarbejde

I dette foredrag beskæftiger Steen Broen sig med opbygningen og vedligeholdelse af stærke samarbejdsrelationer på arbejdspladsen. Her tager han bl.a. afsæt i sin tid som ekspeditionsleder i Siriuspatruljen, hvor teamwork og samarbejde er essentielt.

Én af Steen Broens grundpointer er, at teamwork er en umulighed uden selvindsigt og forståelse for andre. De fleste mennesker har et oprigtigt ønske om at udvikle sig og blive endnu bedre til at samarbejde, men ofte kan det alligevel være en udfordring at få teamet til at fungere, så alle kompetencer og ressourcer kommer i spil.

I løbet af foredraget får deltagerne praktiske redskaber til at løfte teamet og de interne relationer. Samtidig viser Steen Broen, hvordan vi som medarbejdere og/eller ledere alene kan ændre vores egen adfærd ved at lære at tænke anderledes og positivt og ved at bygge samarbejdsrelationer på tværs af forskellige kompetencer.

Foredraget bygger på letforståelige teorier og eksempler, som bliver godt krydret med Steens erfaringer fra sit arbejde som patruljeleder ved Siriuspatrujlen. Herudover trækker han på sine mangeårige erfaringer som organisationskonsulent og personaleudvikler i en langt række større og mindre virksomheder.

(Kan bookes som foredrag eller workshop)

LEDELSE UNDER EKSTREME FORHOLD

Livet i Siriuspatruljen og på ekspeditioner kræver ofte en stærk leder med nogle af de egenskaber, som ofte efterspørges i erhvervslivet. På baggrund af sine erfaringer både fra Siriuspatruljen og som organisationskonsulent gennem mange år giver Steen Broen i dette foredrag sin opskrift på den gode, ansvarlige leder.

Disciplin, træning, vedholdenhed, empati og talent er nogle af de egenskaber, der skaber den gode leder, som igen kan være med til at skabe en sund arbejdskultur. Samtidig tydeliggør Steen Broen, hvordan den gode leder først og fremmest skal være resultatorienteret. For hvad hjælper det, at du har unikke lederegenskaber, hvis du ikke kan skabe resultater – og levere varen?

Her drejer det sig blandt andet om at kunne udnytte det team, du har rundt om dig, men lige så vigtigt er det, at du er realistisk ift. din målsætning, og at du er villigt til at tage en kalkuleret risiko.

DET UPERFEKTE TEAM – FÅ KLARHED OVER DE UUNDGÅELIGE BENSPÆND

I dette indlæg beskæftiger Steen Broen Møller sig med opbygningen og vedligeholdelse af stærke (leder)teams på arbejdspladsen og tager bl.a. afsæt i sin tid som ekspeditionsleder, patruljefører i Siriuspatruljen hvor teamwork og samarbejde er essentielt.

Én af Steens grundpointer er, at teamwork er en umulighed uden konstant fokus på netop teamet – og at det kan gøres ved blandt andet at se på, hvor de typiske benspænd i teamet foregår. De fleste mennesker har et oprigtigt ønske om at udvikle sig og blive endnu bedre til at samarbejde, men ofte kan det alligevel være en stor udfordring at få teamet til at fungere, så alle kompetencer og ressourcer kommer i spil.

I løbet af foredraget får deltagerne praktiske redskaber til at løfte teamet og de interne relationer. Samtidig viser Steen Broen Møller, hvordan vi som medarbejdere og/eller ledere kan ændre vores egen teamadfærd – alene ved at lære at fokusere på 5 områder (typiske benspænd): fravær af tillid, konfliktskyhed, manglende forpligtigelse over hinanden, undgåelse af at holde hinanden ansvarlige og manglende opmærksomhed på resultater…… lyder det bekendt?

Foredraget bygger på letforståelige teorier og eksempler, som bliver godt krydret med Steens erfaringer fra sit arbejde som patruljeleder ved Siriuspatrujlen. Herudover trækker han på sine mangeårige erfaringer som organisationskonsulent og teamudvikler hos en langt række større og mindre virksomheder.

Meget spændende og en utrolig lydhør og god, forklarende person. Novozymes A/S Annemette Mikkelsen
Super god start på dagen. Steen virkede velo­plagt og fik fra start lavet en lille kobling til vores emne og hans erfaringer. HK Nini Joen Jakobsen
Forespørg på, Steen Broen Klik her
Forespørg på et foredrag med Steen Broen Din forespørgsel binder ikke.
Du er også meget velkommen til at ringe på: Tlf: 73 70 76 77