foredragsholder-sofie-muenster-livepeople-foredrag

Sofie Münster

Forfatter og ekspert i børns udvikling

Sofie holder foredrag om børn og om betydningen af leg, opdragelse og relationer for børns karakterdannelsen.

Forespørg på et foredrag med Sofie Münster

Din forespørgsel binder ikke.


Du er også meget velkommen til at ringe på:
Tlf: 73 70 76 77

Sofie Münster holder foredrag og workshops for forældre, pædagoger og institutionsledere. Aktuelt er hun ekspert på GO Morgen Danmark.

Sofie Münster holder foredrag, kurser og workshops for både forældre og fagprofessionelle, herunder pædagoger, lærere og andre fagfolk, der arbejder med børn og unge. Hun har skrevet to bestsellere og mere end 300 forskningsbaserede artikler, og derudover er hun fast børne- og forældreekspert på GO’ Morgen Danmark på TV2.

Uanset om Sofie taler for fagfolk eller forældre, tager hendes foredrag altid udgangspunkt i den samme grundtanke: Børn skal have lov til at blive til nogen, før de kan blive til noget. I stedet for at fokusere på de karakterer, de får i skolen, lægger Sofie vægt på den personlige karakter, børnene bygger op igennem barndommen.

I sine foredrag bruger Sofie en blanding af den nyeste forskning og praksisnære, konkrete eksempler til at vise, hvordan børnenes karakterdannelse udvikles gennem leg, tydelig opdragelse og nære relationer mellem børn og voksne – relationer, der bygger lige så meget på tillid og tryghed som på tydelige krav og forventninger.

Sofies foredrag viser også, hvordan de personlige og emotionelle kompetencer spiller ind på børns læring, selvregulering og udvikling, ligesom hun kommer med nogle klare bud på hvordan samspillet mellem dagtilbud/skole og hjem kan forbedres, så de hver især får lov at spille deres vigtige rolle.

Sofie Münster er oprindeligt uddannet cand.scient.pol og er med baggrund i sine 10 års arbejde inden for børne- og ungeområdet pt i gang med sin anden akademiske uddannelse ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.

Sofies store interesse for børns udvikling blev for alvor vakt, da hun stod i spidsen for at udvikle og gennemføre DrengeAkademiet, der med sit særlige fokus på udvikling af børns sociale og personlige kompetencer gennem årene har hjulpet hundredevis af fagligt udfordrede drenge. Projektet er fra starten blevet fulgt af forskere for DPU, Aarhus Universitet, der også har dokumenteret effekterne af projektet.

Siden 2015 har hun drevet forældremagasinet Nordic Parenting, som i et tilgængeligt sprog formidler den nyeste forskning om børns udvikling på en konkret og anvendelig måde. Magasinet er gratis og blev på kort tid et af Danmarks største sites for forældre med flere hundrede tusind besøgende på sine bedste måneder.

Sofie Münster er desuden forfatter til de to bestsellere ”Klog er noget, man øver sig på” (2016) og ”Kærlighed er ikke nok” (2017), og er på vej med sin tredje bog ”De første 1.000 dage”, der formidler den nyeste udviklingspsykologi til nybagte forældre og fagfolk. Alle tre bøger udgives af Politikens Forlag.

I vinteren 2018 udpegede regeringen hende som formand for Børne -og Socialministeriets nye opdragelsesudvalg, der havde til opgave at levere uafhængige forslag til en moderne børne- og familiepolitik.

Aktuelle foredrag og workshops

Åben alleLuk alle

Sådan ruster vi børn til livet

Sådan ruster vi børn til livet
– foredrag til forældre med småbørn og/eller skolebørn

Som forældre ønsker vi alle det bedste for vores børn. Vi drømmer om, at de har det godt med sig selv og at de tør stå ved, hvem de er. Vi ønsker for dem, at de bliver i stand til at stå fast på det de tror på og at vi får rustet dem til at skabe det liv, der er det rigtige for dem – også selvom deres omgivelser rykker i dem og presser dem til at gå på kompromis med sig selv.

Men det er ikke nemt, og denne form for indre styring er ikke noget, der kommer af sig selv. Særligt ikke i en tid, hvor der i samfundet er enormt fokus på præstationer og ydre anerkendelse.

Sofie Münsters foredrag viser, hvordan forældre ruster deres børn til livet – konkret og anvendeligt. Foredraget bygger på den nyeste internationale forskning og er fyldt med massevis af konkrete eksempler, som det er nemt for forældre at tage til sig i hverdagen, og mange forældre vil opdage, at når børnene bliver stærke som mennesker, så bliver alt omkring opdragelsen pludseligt meget lettere, ligesom det også bliver nemmere for børnene, når de er i daginstitutionen og skolen.

Forældre kan bl.a. blive klogere på, hvordan de kan:

 • Udvikle stærke værdier hos børnene, så de opbygger personlig integritet og lærer at handle i forlængelse af, hvad der er rigtigt for dem.
 • Være tydelige voksne, der sætter grænser og opstiller forventninger på en måde, som får børnene til at vokse og udvikle selvstændighed og selvreguleringsevne.
 • Sige tingene, så børnene hører efter og tager det til sig uden, at man behøver at skælde ud, blive vred, bruge straf eller ty til lange forhandlinger.
 • Skabe rammer for børnenes leg, så hverken skærme eller forældres bekymringer får lov til at gå ud over børnenes eget initiativ og udfoldelse
 • Udvikle nære relationer til børnene, så de opbygger mod til at fejle, prøve sig frem og spørge om hjælp, når de er i tvivl.

Målgruppen for foredraget er forældre til børnehavebørn og skolebørn. Sofie tilpasser altid sit foredrag til børnenes aldersgruppe.

At blive til nogen, før man bliver til noget

Hvordan leg, emotionel læring og karakterdannelse ruster børn til livet.

Foredrag eller temadag for daginstitutioner.

Med den nye dagtilbudslov introduceres et i lovgivningen nyt børnesyn, hvor barndommen (igen) bliver betragtet som noget, der har en værdi i sig selv. Børnenes læring skal ikke længere forstås snævert, men derimod bredt. Der er fokus på børnenes udvikling som mennesker og deres karakterdannelse, og legen har fået en særlig status og skal være det gennemgående element i hverdagen.

Men hvordan arbejder man konkret med det brede læringsbegreb? Og hvordan spiller legen ind i forhold til børnenes personlige og emotionelle udvikling?

Sofie Münsters foredrag kommer med en række bud, og da der er rigeligt at tale om, kan det også foldes yderligere ud til en halv eller hel temadag. Med udgangspunkt i den nyeste udviklingspsykologi og massevis af konkrete eksempler viser Sofie Münster, hvordan leg, selvregulering og karakterdannelse hænger uløseligt sammen, og hvorfor de tre tilsammen er med til at skabe et helt særligt fundament for børnenes videre færd i livet.

Deltagerne vil få helt konkret inspiration til arbejdet med de nye styrkede pædagogiske læreplaner herunder:

 • Hvordan man kan arbejde med det brede læringsbegreb og konkret skabe et bevidst pædagogisk læringsmiljø, som understøtter børnenes karakterdannelse
 • Hvordan man skaber de bedst mulige betingelser for børns leg herunder dilemmaer, respekt for legen og overvejelser om pædagogens rolle
 • Hvordan legen kan inspirere til og bruges i vokseninitierede aktiviteter, så den bliver et gennemgående element i børnenes dag
 • Hvordan det brede læringsbegreb kan komme i spil i rutinesituationer som eksempelvis måltidet eller når børnene skal have overtøj på i garderoben
 • Hvordan man konkret kan arbejde med de nye krav til forældresamarbejdet, som skal omfatte børnenes læring
 • Hvordan karakterdannelsen skaber en sammenhæng og god overgang til børnehaveklassen
 • Hvordan man konkret og meningsfuldt kan arbejde med evaluering af den brede læring og børnenes leg

Målgruppen for foredraget/temadagen er pædagoger og personale i daginstitutionerne.

Klog er noget, man øver sig på

”Klog er noget, man øver sig på”
– hvordan arbejdet med børns karakterdannelse ruster dem til både at lære og leve

Foredrag eller temadag for skoler og andre uddannelsessteder

Generelt trives danske skolebørn godt. Men alligevel har der de seneste år været en række undersøgelser, som viser, at et stigende antal børn føler sig pressede, stressede og ensomme, og mange oplever psykosomatiske symptomer som dårlig søvn, ondt i maven og ondt i hovedet.

Samtidig genkender mange lærere, at børn kan have svært ved at koncentrere sig, holde fokus, modtage en kollektiv besked og i det hele taget har udfordringer med at indordne sig under skolens rammer og fællesskab.

Det er alt sammen forskellige typer af udfordringer, men de knytter sig ofte til det samme, nemlig børnenes karakterdannelse og hvordan de forholder sig til udfordringer og svære følelser. Grundlæggende handler det om at ruste børn på en måde, som giver dem styrke nok til at være indre styrede og træffe valg ud fra værdier og normer frem for at styre efter ydre parametre som præstationer, popularitet og andres holdninger og meninger

Men hvordan gør man det i praksis?

Det kommer Sofie Münster med et bud på i dette foredrag, som også udbydes som en halv eller hel temadag. Med udgangspunkt i den nyeste internationale forskning og massevis af konkrete eksempler viser Sofie Münster, hvordan de personlige og emotionelle kompetencer spiller ind på børns læring, selvregulering og udvikling, ligesom hun kommer med nogle klare bud på hvordan samspillet mellem skole og hjem kan forbedres, så de hver især får lov at spille deres vigtige rolle.

Deltagerne vil få helt konkret inspiration herunder:

 • Hvordan man gennem feedback, opmuntring og ros kan hjælpe børn til at få fokus på deres proces frem for deres resultater
 • Hvordan man gennem de fysiske rammer kan skabe et læringsmiljø, som understøtter børns karakterdannelse
 • Hvordan man kan ruste børn til krævende læringssituationer herunder test, fremlæggelser og lignende
 • Hvordan man kan arbejde med dialog og samtale i forhold til at styrke børnenes personlige og sociale kompetencer
 • Hvordan man kan igangsætte aktiviteter som styrker børns mod til at fejle og prøve sig frem
 • Hvordan man kan styrke forældresamarbejdet og få forældrene i spil i forhold til børnenes karakterdannelse

Målgruppen for foredraget/temadagen er lærere, skoleledere, ungdomsskoler, SSP og andre der arbejder med skolerelaterede udfordringer.

Sofie var rigtig god, god formidler, og budskabet var rigtig fint. Hun formodede at fange den brede skare medarbejdere og forældre.

Gyvelhøjskolen Helen Óladóttir Kristiansen, viceskoleleder

Forespørg på, Sofie Münster

Foredragsholder med beslægtede emner

Lykke Møller Billede

Lykke Møller Kristensen

Dit digitale barn | SoMe | Digital dannelse

Lykke holder inspirerende foredrag om digital dannelse og brugen af sociale medier hos børn, unge og voksne.