Lykke Møller Billede

Lykke Møller Kristensen

Dit digitale barn | SoMe | Digital dannelse

Lykke holder inspirerende foredrag om digital dannelse og brugen af sociale medier hos børn, unge og voksne.

Forespørg på et foredrag med Lykke Møller Kristensen

Din forespørgsel binder ikke.


Du er også meget velkommen til at ringe på:
Tlf: 73 70 76 77

Lykke Møller Kristensen

Lykke M. Kristensen er aktuel med bogen og foredraget, “Dit digitale barn har brug for en voksen”. Bogen er udkommet i oktober 2018..

Lykke holder foredrag og workshops om børn og unges udfordringer og færden på sociale medier for forældre, lærere og fagpersonale, AKT/SSP og for eleverne i Folkeskolen og på de gymnasielle uddannelser.

I 2016 udgav Lykke Kristensen den meget roste bestseller: Børn og sociale medier, der aktuelt oversættes til det internationale marked. I forbindelse med bogen og kommende bøger har Lykke interviewet flere hundrede børn i alle aldre. Det har hun omsat til konkret rådgivning – både direkte til børn og unge selv men i høj grad også til forældre, lærere og ledere, bl.a. via læringsportalen, www.some-right.com

Lykkes baggrund som uddannelseschef og ekspert i sociale medier har givet hende den tekniske indsigt og forståelse, som har været afgørende for den direkte vej til børn og unges færden og udfordringer. Hendes uddannelse og store erfaring som journalist og skribent har givet hende metoden til at omsætte indsigt til brugbare råd og vejledning af flere faggrupper. Hun er desuden selv forælder og har tidligere skrevet andre bøger om børn og unge.

Som foredragsholder er Lykke Kristensen konkret, levende og involverende. Hun belyser ikke kun den faktuelle færden men omsætter udfordringer til meget konkrete og brugbare råd, tilpasset målgruppen. Med sin erfaring fra arbejdet på området har hun set, hvad der virker, både for brugerne selv og som vejleder og voksen tæt på børnene. Hun kan tilpasse sit foredrag ved behov – eksempelvis i forbindelse med ønske om en specifik aldersgruppe eller udfordring.

Når hun holder foredrag for børn og unge taler hun med dem. Hun forstår deres verden konkret, hvilket har en rigtig god effekt hos eleverne.

Lykke har en unik indsigt i børn og unges faktiske færden af flere årsager:

 • Hun er erfaren i den tekniske del efter mange år som rådgiver i sociale medier og tidligere uddannelseschef
 • Hun kender til det store strategiske spil, som børn og unge også udsættes for, når de bruger sociale medier
 • Hun har arbejdet indgående med børn og unges brug af sociale medier i fire år og indledte arbejdet, da to af hendes tre børn kom alvorligt galt af sted
 • Hun bruger sin viden om teknik og andre børns erfaringer til at have gode fordomsfrie dialoger med børn og unge
 • Hun er der selv og kan se, hvad der sker, både i grupper og i den generelle færden
 • Hun er i næsten daglig kontakt med børn og unge selv eller med skoler og forældre i forbindelse med workshops og foredrag

Med andre ord, så ved Lykke ofte, hvad der ligger under overskrifter som hævnporno og hård Facebook-mobning, og hun er på børnenes side, når hun giver råd til gode processer og metoder til at nå ind til børn og unge for at sikre dem en god færd. Ligesom hun er på fagpersonalets side, når hun giver gode råd til forældrekommunikation og samarbejde om at undervise og træffe beslutninger inden for området: sociale medier/digital dannelse.

Kort sagt et “What to do” foredrag med udgangspunkt i jeres arbejde på området og de anbefalinger, som i skal give videre til jeres interessenter.

Læs mere om Lykkes foredrag nedenfor.

Aktuelle foredrag og workshops

Åben alleLuk alle

Foredrag for eleverne

Lykke Møller Kristensen arbejder for, at børn og unge skal have det godt på sociale medier, og det skinner igennem, når hun holder foredrag direkte til de unge på Gymnasiet.

Hun åbner store og små problematikker, og så giver hun ikke kun gode råd men også en viden og perspektiv, der gør, at eleverne tænker sig bedre om, næste gang de sidder med skærmen.

Hun kender i forvejen til deres konkrete udfordringer og trækker eksempler ud af hverdagen, som eleverne skal spejle sig i og lære noget af. Hele vejen igennem på en fordomsfri og direkte måde, som ofte gør, at eleverne åbner op og nogle gange kommer med spørgsmål til hende bagefter. Hun taler med dem  – ikke om dem eller på dem.

I sine foredrag for elever inkluderer Lykke altid en masse spørgsmål til refleksion og debat. Hun skaber en atmosfære, hvor eleverne føler sig set og hørt og hun formår at få dem til at åbne sig, så de selv viser vejen for hinanden – viser kammeraterne, at man ikke står alene med de spørgsmål og eventuelle udfordringer man løbende har på de sociale medier.

Digital dannelse hos børn og unge

- til målgrupper i skoleverdenen.

Foredraget bliver tilpasset målgruppen, som typisk er elevgrupper, forældregrupper, lærer/pædagoger, skoleledelser og skolebestyrelser. Lykke kan bookes til flere foredrag pr. dag, således at både elever, lærere/pædagoger og forældre får den samme indsigt og et fælles sprog til videre dialog.

Selvom de sociale medier er en integreret del af hverdagen hos mange børn og unge, så glemmer mange – eller ved ikke, at de sociale medier er en del af den virkelige verden. De tror, at det der foregår på telefonen og ipaden ikke tæller i virkeligheden. Alle børn prøver sig selv af på de sociale medier og nogen gange går de over stregen. Derfor er det essentielt at vi som forældre og voksne løbende taler med vores børn om reglerne på Internettet og de sociale medier.

Børn og unge har et stort ansvar på de sociale medier. Det ansvar skal både forældre og børn være bevidste om. Med den rigtige viden kan man træffe de rigtige forhåndsregler, så børnene lettere kan agere ansvarligt. Sammen har forældre og børn f.eks. ansvaret for:

 • Forkert deling af billeder og tekst
 • Likes og digitale spor
 • Mobning
 • Risikoen for at de kan blive hacket

Børn, forældre og lærere får en konkret guide, der bl.a. viser hvordan man håndterer privatindstillinger på Facebook, Instagram, osv.

Lykkes indlæg har til formål, at sætte elever og forældre bedre i stand til at tage ansvar for egen og andres fremtid. Det børn og unge gør i dag på de sociale medier, kan have en stor indflydelse på deres muligheder i fremtiden.

Digital dannelse hos børn og unge

- til målgrupper i kommuner, SSP, Tværudvalg mv.

Foredraget bliver tilpasset målgruppen, som typisk er fagpersoner eller politikere, der arbejder med børn og unge og deres brug af Internettet og de sociale medier.

Hvor er tidens mange faldgruber og hvor skal skoler og andre institutioner sætte ind ift. børn og unges adfærd. Hvordan giver man bedst muligt skoler, forældre og børn den nødvendige viden og indsigt, så alle kan træffe de rigtige forhåndsregler.

Kort sagt et “What to do” foredrag med udgangspunkt i jeres arbejde på området og de anbefalinger, som i skal give videre til jeres interessenter.

God social medie adfærd

– konkrete råd til forældre og fagpersonale på skoler

Hvordan sikrer vi vores børn et godt liv på sociale medier, når der er så meget, vi ikke ved eller måske helt forstår? Når vi er lost i teknikken eller i tvivl om, hvor tæt vi kan gå på, hvornår vi skal gøre det og hvordan, vi skal gribe den an. Skal vi læne os tilbage i tillid til, at det nok skal gå, eller skal vi overlade det til skolen eller beskytte vores børn ved at lave forbud imod sociale medier? Og hvordan med samarbejdet med skolen og de andre forældre?

Uanset hvilken tvivl vi har, så står børnene stadig med en smartphone i hånden og prøver sig selv af – måske endda før vi aner. Så hvordan griber vi det an?

Lykke Møller Kristensen giver i foredraget ikke kun indblik i, hvordan børn og unge lever livet på sociale medier, hun går også bag om overskrifter som hævnporno og hård mobning og andre skræmmehistorier. Hun viser, hvordan et barns tidslinje typisk udvikler sig – hvis vi som forældre og lærere ikke griber ind. Dermed perspektiverer hun på en levende måde og gør det så konkret, at nutidens forældre såvel som fagpersoner får gode og praktiske råd med hjem fra foredraget. Råd der kan omsættes til at hjælpe børn og unge og skabe bedre dialog om regler og rammer i hjemmene og på skolen.

Hendes foredrag er altid suppleret af en lille guide, som kan bruges igen og igen sammen med børn og unge.

Hun giver konkret indsigt og gode råd til:

 • Hvordan griber du det an som forælder – afhængig af aldersgruppen, herunder:
 • Hvad skal du vide om deres faktuelle adfærd eks. mobning, udvikling, delinger (billeder og nøgenbilleder, medvirken i grupper, relfeksionsevne, digitale spor og sikkerhed, tid og koncentration, trivsel og konsekvens)
 • Hvordan spiller du sammen med andre forældre
 • Hvordan spiller du sammen med dit barn og hvad kan du kræve
 • Hvad kan du samarbejde med skolen omkring og hvad du kan forvente
 • Hvordan du får det ind i hverdagen
 • Hvilke ting du skal være opmærksom på

Lykkes foredrag indeholder ofte dialog og god tid til spørgsmål og varer mellem 1 ½ og 2 ½ timer.

Ovenstående kan også foregå som workshop for udvalgte grupper, eks. en årgang eller flere årgange samme – hvor børnene også er med.

Målgruppen er forældre og lærere, men der er mulighed for at aftale, at eksempelvis elever i udskolingen deltager.

Interaktion, samspil og gode regler

– halv eller hel temadag på skoler

Lykke er vant til at opsætte rammer for en fagdag for en eller flere årgange, der skal have et mix af foredrag/undervisning og øvelser at samarbejde om på baggrund af både de konkrete udfordringer og aldersgruppe såvel som de temaer, der er godt at sætte spot på her og nu og for fremtidens trivsel.

Lykkes rolle bliver at:

 • Facilitere dagen
 • Holde foredrag/åbning/undervisning, ca en times varighed
 • Sætte gang i øvelser
 • Være til stede og følge op og rådgive løbende, evt. med løbende samlinger
 • Samle sammen og afrunde temaet
 • Efterfølgende give gode råd til videre arbejde

Halv fagdag er 4 timers varighed og indeholder altid afslutning med et elevprodukt. For eksempel en lille video, et spil, et fysisk bevis på gode klasseregler eller noget tredje

Indeholder altid:

 • Indledende spørgsmål til kort refleksion i klassen/årgangen
 • TEMADAG
 • Notat til lærere med idé til punkter at arbejde videre med.

Dit digitale barn har brug for en voksen

Aktuel bog og foredrag

Dette er foredraget som alle forældre til børn og teenagere har brug for, for at få ro på de mange bekymringer og spørgsmål, der er opstået siden vores børn er blevet digitale og på de sociale medier dagligt.

I foredraget giver Lykke Møller Kristensen svar og værktøjer til forældre. Baseret på konkret viden og nære studier af børn og unge. Samtidig afklarer hun, hvorvidt der er grund til bekymring. Hvad skal vi være opmærksomme på og hvad er faktisk helt okay?

Foredraget tilpasser Lykke til alderen på deltagernes børn og unge.

Vi brugte Lykke til foredrag for indskolingsforældre, da vi oplevede en stigende tendens til, at selv børn i de mindste klasser havde en smartphone og skulle lære at gebærde sig på diverse platforme. Vi har efter foredraget fået en del feedback i forhold til emnet. Alle tænkte inden foredraget, at deres fornuftige børn ikke ville blive udsat for krænkelser eller misbrug af oplysninger. Endvidere var deres fokus før foredraget mere på kontoen til køb af Apps og at holde styr på denne. De gik derfra med kritiske og nysgerrige øjne i forhold til deres børns færden på nettet.

Anne Mette Øllegaard Sørensen Afdelingsleder, Mølholm Skole

At booke Lykke er som at booke 80 % ører og 2O % mund. Hun har styr på sit oplæg, men er eminent til at lytte, spørge og fortælle på en måde, så man får svar på sine inderste, skøreste og ondeste spekulationer om unge på de sociale medier. Alle gik hjem med aha-oplevelser og redskaber til at tage ansvar, skabe dialog og gøre sociale medier til et lige så lavpraktisk og ufarligt emne på spisebordet som en skål klistrede pastaskruer. Vi havde inviteret ungerne med til oplægget, og Lykke svarede på en enestående måde på deres mange spørgsmål, så forældrene også fik en masse ud af det. Book hende!

Line Dahl Forældrekontakt Espergærde Skole

Forespørg på, Lykke Møller Kristensen

Foredragsholder med beslægtede emner

Sofie Münster

Forfatter og ekspert i børns udvikling

Sofie holder foredrag om børn og om betydningen af leg, opdragelse og relationer for børns karakterdannelsen.