fbpx
Foredragsholder Hanne Lindblad, LivePeople Foredrag

Hanne Lindblad

Bæredygtighed | Ledelse | Tillid

Hanne holder foredrag og workshops om den praktiske vej til fremtidens bæredygtige lederskab,
– hvor menneskelig værdighed, samfundsrelevans og eftermæle er omdrejningspunkter.

Forespørg på et foredrag med Hanne Lindblad

Din forespørgsel binder ikke.


Du er også meget velkommen til at ringe på:
Tlf: 73 70 76 77

Hanne Lindblad

Hanne er en stærk erhvervsprofil, der gerne udfordrer og provokerer sine deltagere til at turde tænke nyt. Nytænkning for Hanne er ikke bare noget vi siger og taler om – det er noget vi rykker på i praksis.

Hanne er historiefortæller og holder personlige foredrag, der formidler såvel alvor som sjove historier i øjenhøjde, der udfordrer nutidens tænkning og skaber grobund for ny refleksion og efterfølgende dialoger. Alle går fra hendes foredrag med en opgraderet nysgerrighed på deres indre bæredygtighed. Hun formidler nye simple vaner til vores komplekse tider, som let kan væves ind i organisationens hverdagsstruktur og integreres af alle, hvis viljen og ansvarlighed er der til det.

Hanne er anerkendt både i ind-og udland som en af de modige frontfigurer for fremtidens bæredygtige lederskab i Danmark, fordi hun fra 2011- 15 med stor succes trådte i karakter som Corporate Activist indenfor bevægelsesaktivisme med den landskendte Tal Ordentligt kampagne. Hendes tidlige rejse ind i fremtidens bæredygtige lederskab bød også på ensomhed og mange skyggesider, der gjorde hende opmærksom på den enorme arrogance og fastlåsthed, der er en del af vores eksisterende kultur og som fører til nutidens virksomheds skandaler og nye samfundsmæssige modbevægelser. Derfor går hun i sine foredrag også tæt på nutidens arrogance, og anviser mange praktiske veje til en større ydmyghed, hvor vi er mere nysgerrige på os selv, hinanden og det system, som vi er en del af.

Hanne har arbejdet med det bevidste- og energiorienterede lederskab siden 2000. I dag er hun aktivist og iværksætter, og arbejder projektorienteret i flere konsulent fællesskaber i ind-og udland, hvor fokus på at understøtte udviklingen af fremtidens bæredygtige organisationer. Hun driver også to forsøgsprojekter, der understøtter hhv. Verdensmål mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og 14 (Livet i havet). Hun blev en kendt og efterspurgt foredragsholder, da hun som CEO for mobileselskabet Call me fra 2011 – 15 implementerede en fokuseret tillidsstrategi og var ude og opfordrer os alle til at tale ordentligt.  Tillid + Purpose viste sig at være en vindende formular på alle plan, og Call me historien har inspireret mange organisationer og virksomheder i Danmark til at arbejde seriøst med formål, kultur og tillid for at tage trivsel og performance til næste niveau. Se Call me kulturbog 2015 her http://kulturbog.callme.dk

Hanne er oprindeligt uddannet Cand.negot. i økonomi og engelsk. Hun er også uddannet Coach og har studeret ved Blue Ocean Institute på INSEAD i Frankrig.

Hanne leverer ikke standard foredrag, men målretter det altid til den enkelte begivenhed for maksimal effekt. Se forslag til grundtoner nedenfor

Aktuelle foredrag og workshops

Åben alleLuk alle

FN's verdensmål

- hvad kan vi som organisation bruge dem til i Danmark?

Vi kan ikke ændre verdens værdier – uden at ændre vores indre bæredygtighed

FN ́s verdensmål er udbredt verden over. I Danmark er der oplagte muligheder for, at de kan blive en stærk meningsskabende drivkraft for ledere, medarbejdere og borgere i regioner og kommuner, og føre til øget stolthed og værdighed i en presset hverdag. Det afgørende er, at vi som organisation og ledelse formår at arbejde med verdensmålene på en dybt relevant måde, der løfter såvel strategi som trivsel.

Bruger vi blot verdensmålene som politisk charmeredskab opnår vi intet. Konkretiserer vi dem og leder ud fra vores egen omsætning af målene, kan de blive en afgørende drivkraft som et ledelsesværktøj og en ledetråd for vores medarbejdere, der aktiverer dem og skaber tillid og integritet ift. de værdier målene søger at plante i organisationen.

FN ́s verdensmål omfavner en meget stor mængde af potentielle indsatser – skal vi lykkedes med at integrere, skal vi nøje udvælge vores indsatser, ellers drukner vi med disse – ligesom mange andre områder, hvor vi ikke fokuserer og dermed gør det muligt at kommunikere krystalklart og sætte vores medarbejdere til at gøre det samme. Ledelsens synlighed og den interne kommunikation og tid/investering i implementeringen er altafgørende.

De aktører, der allerede gør det godt med verdensmålene er virksomheder, der er formålsdrevne, og som allerede har erkendt at det eneste, der giver resonans, er vores evne til at gøre en dyb forskel indenfor områder tæt forbundet med vores daglige gøren og laden. I praksis er der brug for at koge vores ambitioner ned i en simpel og moralsk ledestjerne, der kan guide og forløse vores fælles potentiale i den større sammenhæng, samtidig med at vi bruger tid på at forstå de spilleregler, der gælder, når vi agerer i et komplekst og ukendt territorie.

Kulturen spiser stadigvæk strategien til morgenmad

Kulturen er falsk! Sådan lyder Hanne Lindblads diagnose, når hun ser på de mange virksomheder, der ikke evner at leve op til deres værdier i det daglige. Det er virksomheder, som har en mekanisk og ikke særlig menneskelig ledelse. Derfor får de aldrig loyale kunder og medarbejdere.

Hanne Lindblad har en lang ledelseskarriere bag sig. Hendes dybdegående arbejde har åbnet hendes øjne for, hvor overset emnet virksomhedskultur er på de øverste ledelsesniveauer – og hvor svært det er for os at snakke om virksomhedens værdier.

Hannes oplæg giver dig masser af inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan du selv kan blive en kulturinspirator i din virksomhed.

Kun tåber tager tillid for givet

- Den vindende formular = tillid + purpose

Vi er så heldige, at vi er vokset op i et land med en høj grad af tillid. Udfordringen lige nu er dog, at vi med tiden begynder at tage det for givet og stopper med at være nysgerrige på, hvordan det er, at vi vedligeholder og hele tiden bygger mere og mere tillid – både internt og eksternt i vores organisationer. Det afspejler sig i dag i forbrugerundersøgelser, hvor der er en vigende tillid til virksomheder, offentlige institutioner og de politiske partier.

Mange organisationer vælger at arbejde med tillidsbegrebet men uden en dyb accept af, hvad det kræver af dem selv på det menneskelige plan og hvilke kalibrerende konsekvenser det har for de grundlæggende antagelser og overbevisninger, som medarbejdersyn, kundesyn og organisationsstruktur er bygget på.  Derfor oplever mange, at de har svært ved at udleve det i det daglige, hvor tilliden bliver noget sekundært i stedet for noget primært. Det kan give bagslag i form af en kultur, der forekommer falsk uden at vi helt kan sætte ord på, hvorfor det er sådan.

Faktum er at:

Tillid er noget, der kan læres.
Tillid er noget, der kan måles.
Tillid er noget, der kan mærkes.

Hanne begyndte tilbage i 2010 at nærstudere virksomheder rundt om i verden, som kunderne elskede og det gennemgående træk for alle disse virksomheder var en dyb omfavnelse af tillidsbegrebet, startende på topledelsesniveau. Denne erkendelse fik hende til at starte en dyb strategisk og kulturel rejse ind i tillidsbegrebet, der også førte til et af de mest autentiske eksempler Danmark har set på udlevelse af et purpose.

Hanne kommer med konkrete bud på, hvordan tillidsrejsen kan omfavnes på flere forskellige niveauer, da hun ud over sin egen praktiske erfaring i dag også arbejder med flere forskellige tillidsværktøjer, der hvilke på en videnskabelig baggrund.

Millenials vil have mening, holdning og Corporate Activism

- Vores ”enten/eller” mindsæt skal transformeres til et ”både/og” mindsæt

Vi er alle formet af vores tidsalder, og mange nye undersøgelser, som f.eks. 2018 Deloitte Millenial Survey viser, at Millenials og Generation Z ikke mener, at nutidens magtelite (Generation X på 40 – 60 år) har fokus nok på at skabe sunde, meningsfyldte og samfundsrelevante virksomheder, der gør nok for at løfte samtidens- og fremtidens udfordringer. Samtidig mener nutidens topledelser, at de yngre generationer er for krævende og meget svære at lede, og de har vanskeligt ved at se sig selv som ledere, der går ud med en samfundsambition.

Vi er 18 år inde i et nyt århundrede, og der begynder at tegne sig nogle helt nye spilleregler, som faktisk allerede har været synlige længe, men kun som svage signaler.

En af de mest markante spilleregler handler om at kunne jonglere og leve et ”både/og” mindsæt, hvor det at gøre godt og tjene godt er vævet sammen på en måde, der er dybt strategisk forankret i forretningen. Det er en meget mere balanceret vej, hvor en skærpet sensemaking øger opmærksomheden på både de svage og stærke signaler internt og eksternt. En overvejende del af nutidens ledere er kulturelt præget af det forrige århundrede og vant til at blive belønnet for en ”enten/eller” tankegang, der har fokus på at handle på de stærke signaler, så der er tale om en dyb transformation på det menneskelige plan for at kunne gå denne vej med integritet og autenticitet.

Hanne, der selv er Generation X, holder et inspirerende og tankevækkende foredrag om de spilleregler, der tegner sig for vor tid, og hvad der fik hende til at turde gå vejen allerede i 2011.

Hun kommer med konkrete og praktiske anvisninger til, hvordan man som leder kan accelerere rejsen ind i fremtidens ”både/og” lederskab

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-2018-millennial-survey-report.pdf

Min generation er den farligste der findes

- vi kommer ikke til at redde verden!

Hanne er Generation X (født 1960-1975) og dermed en del af den generation, der i dag sidder på den største del af pengene og magten. Hun mener, at vi er for optaget af Millenial generationen og i stedet skulle skærpe vores egen opmærksomhed, da vores eget verdenssyn trænger til en kraftig opgradering. Hun giver en skarp opsang til sin egen generation om at få sat gang i de indre transformationshjul. Hun har mangeårig erfaring på topniveauet i den danske telebranche og blandt VL grupper, og oplever en stor mangel på “sense of urgency” blandt sin egen generation. “Vi er vokset op i en kultur baseret på maskuline principper” og vi har ekstremt svært ved at bryde ud af det akvarie, som vi alle sammen svømmer rundt i – og det gælder både mænd og kvinder. Vores voksen udvikling er gået i stå, og det betyder at vi agere ud fra en handlingslogik, der tilhører det forrige årtusinde, hvilket afspejler sig i de beslutninger og handlinger vi igangsætter. Mange af os er ikke i kontakt med den længsel efter mening, der findes længere nede i vores organisationer og det påvirker de resultater, som vi er i stand til at levere.”

Navigationskort & simple vaner til en kompleks verden

- Lær at begå dig i en kompleks verden

De fleste af os befinder os i disse tider i en større og større grad af kompleksitet uden at have fået nogle nye kort til, hvordan vi skal navigere i den. Det stresser vores system og gør det ofte vanskeligt at gå de nye veje, der kræves, da fremgangsmåden i en kompleks verden ikke følger de samme spilleregler som i den velkendte, komplicerede verden, som vi kender så godt.

Hanne folder her en let tilgængelig kompleksitetsmodel, The Cynefin framework, ud og understøtter den med 3 praktiske øvelser i form af simple vaner, der kan væves ind i organisations daglige struktur.

  1. Stil anderledes spørgsmål
  2. Tag mange perspektiver
  3. Se systemet

Hanne er uddannet hos den amerikanske forsker, underviser og ledelsesrådgiver, Jennifer Garvey Berger, hvis banebrydende praktiske arbejde indenfor Adult Development området går sin sejrsgang verden over hos fremtidsorienterede organisationer. Adult Development teorierne har fokus på, hvordan vores meningsskabelse og selvkompleksitet udvikler sig livet igennem, og hvilken afgørende indflydelse det har på vores handlingslogik og resultater i det daglige.

Hanne står bag den danske oversættelse og har skrevet forord til Jennifer Garvey Berger’s bog ”Vejen til fælles meningsskabelse – selvkompleksitet, udvikling og agilitet på jobbet”, der udkommer på dansk i december 2018.

Tal ordentligt

- det giver mening og relevans

Hvordan lykkedes vi med at skabe mening i vores organisation?

Hanne er hjernen og hjertet bag “Tal ordentligt kampagnen”, og oplevede hvordan arbejdet med kampagnen åbnede hendes øjne for det store behov enhver organisation har for at udvikle et stærkt sprog for det relationelle område. Vi taler hele tiden om processer og roller, men kommer til kort, når vi skal italesætte hvad den hårde tone gør ved os indeni. Det fastfryser energien i vores organisationer og gør, at vi ikke er i stand til at levere de optimale resultater, da vores samarbejdsevne hele tiden er under pres. Faktum er at vi er menneske, ikke robotter. Derfor skal vi have et minimum af viden om, hvad der egentlig styrer os i hverdagen og gør at vi sammen kan værne om vores energi. Vi har behov for sammen at udvikle et meget stærkere sprog for alt det, der sker imellem os. Hanne kommer med praktiske viden og værktøjer, der med det samme kan være med til at styrke samarbejdsevnen på tværs af virksomheden.

Hvordan efterlever vi forventningerne fra forbrugerne – Corporate activism – samtidig med at vi driver tal.

Et nyt årtusinde

er du klar til at være transformationsaktøren?

Hanne Lindblad inspirerer med et dybt personligt og ægte indblik i, hvordan det nye årtusindes energi har transformeret hendes eget lederskab og virkelighedsopfattelse. Hun sætter med inspirerende og involverende eksempler fokus på to områder, som hun mener vi har alt for lidt fokus på som ledere, nemlig vores egen og medarbejdernes verdenssyn og handlingslogik. To områder der sætter fokus på vores emotionelle intelligens, perspektiveringsevne og forståelse af verdens kompleksitet. En cocktail, der er afgørende for hvilke handlinger vi igangsætter i nu’et og hvilke resultater, vi er i stand til at skabe. Hun garanterer, at den enkelte leder går derfra med et udvidet perspektiv og en større egen opmærksomhed.

Tillid og psykologisk tryghed

En typisk virksomhed har ml 3 til 5 værdier, men de efterleves sjældent. Hanne stod som CEO for Call me bag en af de markante samfundsmæssige bevægelser i nyere tid, nemlig Tal ordentligt kampagnen, som har fået de fleste danskere til at blive mere bevidste om, hvordan det er vi kommunikere sammen. Tal ordentligt bevægelsen handlede opbygning af tillid i alle dele af virksomheden og fik hverdags innovationen til at eksplodere fordi alle medarbejderne blev meget mere selvobserverende og selvregulerende. Det alle ledere drømmer om!  Det dybe interne arbejde med tillids begrebet som virksomhedens ledestjerne gjorde det umulige muligt, nemlig et opgør med telebranchens mekanistiske kunde syn og totale mangel på et dybt samfundsansvar. Store virksomheder som Google har også udråbt psykologisk tryghed til at være det nye sort, når samarbejdsevnen og innovationen skal være i top, og Hanne giver jer konkret praktisk inspiration til, hvordan I kommer i gang.

Hanne Lindblad er en af de mest inspirerende oplægsholdere, jeg kender. Hun er en dygtig fortæller og blander elegant teoretiske betragtninger med egne erfaringer som CEO i Call Me. Jeg kan varmt anbefale hende som inspirator, når organisationen trænger til et skud ny energi og inspiration.

Kommerciel redaktør i Berlingske Media Mette Gert

Jeg har oplevet Hanne som indlægsholder adskillige gange, senest på et Wilke arrangement, hvor Hanne talte om den transformationsproces hun som topleder havde ført Call me igennem – og det var medrivende, inspirerende og tankevækkende. De 57 deltagere på Wilkes arrangement ratede Hannes indlæg som klart det bedste!

Business Development Director & Partner, Wilke A/S Søren Pedersen

Forespørg på, Hanne Lindblad

Foredragsholder med beslægtede emner

Foredragsholder Steen-Hildebrandt, LIvePeople Foredrag

Steen Hildebrandt

FN´s Verdensmål | Ledelse | Bæredygtighed

Steen holder en lang række foredrag om FN´s Verdensmål og hvordan danske organisationer kan skabe mening ved at implementere disse.