Christian Lausten

Digitalisering | IT | Fremtiden

Christian holder foredrag om digitalisering.
Forespørg
Forespørg på et foredrag med Christian Lausten Din forespørgsel binder ikke.
Du er også meget velkommen til at ringe på: Tlf: 73 70 76 77
Christian Lausten er førende ekspert i krydsfeltet mellem innovation og nye teknologier. Han er direktør i Seismonaut, der bl.a. hjælper offentlige virksomheder med at skabe udvikling i en digital tidsalder. Præcis dét er også målet med Christians foredrag og workshops målrettet den offentlige sektor.

Christian Lausten er en glimrende foredragsholder, facilitator og workshopafholder, der udmærker sig ved at være let forståelig, selvom dele af hans emne er komplekst.  Han taler om tingene som de foregår i praksis ude på de danske arbejdspladser.

Kort sagt arbejder Christian med at hjælpe jer med at få succes med den digitale omstilling. De seneste mange år har Christian Schwartz-Lausten arbejdet med organisationers digitale omstilling. Hans foredrag og workshops bygger primært på hans erfaringer fra praktiske cases i Danmark – med danske medarbejdere og ledere. Som andre eksperter har han også læst alverdens bøger om disruption – tidens store dyr i fremtidsåbenbaringen. Han kan alle de frække ord og teoretiske modeller, men han prioriterer at dele ud af sine praktiske erfaringer. Hvad virker – og hvad virker ikke for en dansk aktør.

Christian Lausten har blandt andet været engageret på konferencer som Interaktivt TV, Journalistens Fagfestivalg, DR RadioDays, Redaktørernes Døgn og SXSW i USA. Hertil kommer en lang række organisationer såsom Videnskabsministeriet, IT- og telestyrelsen, Vestast, DR, VisitDenmark, Gyldendal, Hewlett Packard, Rockwool, B&O, PostDanmark, TDC, PBS, Mandag Morgen, Oticon og en lang række forskellige VL-grupper.

Christian Lausten, der uddannet Cand. mag i Innovationsvidenskab, bliver ofte benyttet som ekspert i medierne, når fokus bl.a. er på innovation, sociale medier og digital udvikling.

Christian Lausten kan både engageres på dansk og engelsk.

Aktuelle foredrag og workshops
FÅ SUCCES MED DEN DIGITALE OMSTILLING

 

Christian er aktuel med foredraget, ”Få succes med den digitale omstilling”, hvor han hjælper sine deltagerne med at forstå de nye digitale vinde og giver konkrete anvisninger til værdiskabende handlinger.

Digital omstilling handler om meget mere end eksponentielle teknologier og disruptive virksomheder, der vender op og ned på markedet. Det handler om de roller, færdigheder og systemer vi skal udvikle blandt vores ledere og medarbejdere. Det handler om, hvordan vi arbejder konkret med digitaliseringen, og hvordan dette ændrer noget så basalt som vores hverdag.

Fem minutter på erhvervssiderne kan være skræmmende læsning for både medarbejdere og ledere. Disrupt eller dø! Er I allerede kørt bagud? I workshoppen fremhæver Christian de positive effekter ved digital omstilling – ikke bare for organisationen men også for de involverede ansatte. F.eks. oplever mange i dag, at de bliver spamet med emails frem for at benytte nogle af de mange værktøjer, der effektiviserer den enkeltes kommunikation og skaber overblik.

Christians dybe indsigt fortæller ham, at mange organisationer i Danmark – små som store, offentlige som private, står med mange af de samme udfordringer. I den forbindelse er forandringsledelse et nøgleord. Det er ikke nok, at vi taler om alt det, vi bør og gerne vil – vi må i højere grad tage ansvar for, at praktisere de nødvendige ændringer internt. Vi må begynde at videndele internt – også selvom det kan synes som en mindre sexet opgave end at poste flotte annoncer på de sociale medier. Begge dele handler om digitalisering – den sidstnævnte har blot fået al for stor opmærksomhed hidtil.

Workshoppen igennem fremhæver Christian alle de ting, vi som medarbejdere og ledere selv kan gøre anderledes i morgen. Digital omstilling får sjældent succes, hvis den bliver vedtaget fra toppen og påduttet organisationen – jo mere den kan plantes, dyrkes og vandes nedefra, jo bedre.

PLATFORM REVOLUTION – DIGITALE PLATFORME OG NYE VELFÆRDSLØSNINGER

Vi bruger dem næsten hver dag på den ene eller anden måde; Airbnb, Amazon, Facebook og eBay. Ud af de 32 mest berømte brands i verden er 13 af dem platforme og platformsøkonomien har etableret sig som den førende digitale forretningsmodel. Men i virkeligheden er den offentlige sektor også en stor platform for borgernes daglige liv, hvor behov knyttes sammen med løsninger. Platforme vil i de kommende år spille en afgørende rolle i udviklingen af nye velfærdsløsninger, hvadenten det gælder sundhed og omsorg, børn og unge eller beskæftigelsesområdet. Hør et foredrag om hvad platformsøkonomien betyder for den offentlige myndighedsforståelse, hvordan det på nye måde kobler borgere med kommuner og styrelser, og hvad man skal være opmærksom på, når man skaber nye platforme.

FRA HOLDNING TIL HANDLING – HVORDAN MAN FLYTTER HOLDNINGER I EN DIGITAL TIDSALDER?

Forandringskommunikation handler om at skabe holdnings- og adfærdsændringer, der gør en forskel. Det sker i dag bl.a. gennem oplysningskampagner og klassisk pressearbejde. Men hvordan ser det ud i en digital tidsalder? Hvilken forskel gør sociale medier og digitale kanaler? Og spørgsmålet til en million kroner er hvordan flytter man sin målgruppe fra at have en holdning til at foretage en reel handling? Foredraget giver både et inspirerende overblik over den teoretiske baggrund for forandringskommunikation og konkrete metoder.

DIGITAL BORGERINVOLVERING – METODER TIL AT LØFTE INNOVATIONSHØJDEN OG STYRKE NÆRDEMOKRATIET
Arbejdet med at styrke nærdemokratiet og samskabe nye løsninger er en af de vigtigste tendenser i den offentlige sektor. Alle sektorer, lige fra sundhed til byplanlægning, eksperimenterer med nye metoder til at involvere borgerne i dialog og ideudvikling. Gennem 10 år har Christian Schwarz Lausten samarbejdet med alt lige fra regioner, kommuner og styrelser i digitale borgerinvolveringsinitiativer, der har virket i praksis og skabt konkrete resultater.
DANSKERNES DIGITALE HVERDAG OG ADFÆRD
Som myndighed er man helt og aldeles afhængig af et kendskab til og forståelse af vi danskeres digitale adfærd. Det offentlige skal kommunikere og være der hvor danskerne befinder sig, både online og offline. Få et dugfrisk oplæg om vi danskeres digitale hverdag med både tal, fortællinger og eksempler på hvilke kanaler vi bruger, hvad vi laver online, hvor de digitale udfordringer opstår og hvordan det offentlige skal kommunikere og udvikle for at ramme bedst muligt plet i forhold til vores behov og ønsker online.
FREMTIDENS KOMMUNIKATION MED BORGERNE
Digital kommunikation er et “moving target”: bedst som man tror man har styr på målgrupper og kanaler, forandres alt og man må starte forfra. De sociale medier fylder særligt meget i landskabet og der er både masser af udfordringer og muligheder i at bruge Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube osv. i kommunikationsarbejdet. Men lige om lidt står nye teknologier og banker på AR, VR og nye digitale platforme – hvad gør man med dem?
I oplægget får man dels en lang række eksempler på god digital kommunikation, der engagerer og involverer målgruppen i budskabet og dels anvendelige værktøjer til hvordan man udarbejder en digital kommunikationsstrategi og hvordan man strukturerer arbejdet i det daglige.
Forespørg på, Christian Lausten Klik her
Forespørg på et foredrag med Christian Lausten Din forespørgsel binder ikke.
Du er også meget velkommen til at ringe på: Tlf: 73 70 76 77