fbpx
Anders Bjørk foredrag, Livepeople foredrag

Anders Bjørk

Forandring | Samarbejde | Arbejdsglæde

Anders holder inspirerende foredrag om emnerne:
Forandring, samarbejde, arbejdsglæde og trivsel.

Forespørg på et foredrag med Anders Bjørk

Din forespørgsel binder ikke.


Du er også meget velkommen til at ringe på:
Tlf: 73 70 76 77

Anders Bjørk

Anders Bjørk holder nærværende, motiverende og kulturskabende foredrag, kurser og temadage om forandringer, trivsel, samarbejde, ledelse og personligheder.

Anders har de seneste år udviklet et stærk fokus på leder- og medarbejderudvikling i offentlige institutioner og organisationer samt private virksomheder. Udover at han har afholdt utallige foredrag, har han også lavet facilitering, processer og udviklingsforløb.

Særligt i offentligt regi hjælper han ledere og medarbejdere med at skabe forståelse og lyst til forandring – også selv om de politiske vinde blæser og nedskæringerne bliver flere og flere. Det sker via et stærkt fokus på sammenhængskraften kollegerne imellem og det personlige lederskab, som alle må påtage sig i hverdagen. I private virksomheder arbejder han særligt med motivation, kommunikation, personligt lederskab og det gode samarbejde.

I sine foredrag og kurser giver han sine deltagere et stærkt begrebsapparat, som tilhørerne bliver kulturskabere for. Hans metaforer er klare og hans involvering af sine deltagere sikrer, at alle kan relatere til, hvordan budskaberne påvirker deltagerne selv og hvad de kan gøre anderledes herfra.

Anders har bl.a. selv en baggrund som jurist og medarbejder i den offentlige sektor, lige som han har arbejdet som forretningsudvikler i det private. De seneste 7 år har han drevet selvstændig foredrags- og kursusvirksomhed i samarbejde med Anders Gisselmann fra LivePeople.

Læs mere om Anders Bjørks foredrag nedenfor.

Aktuelle foredrag og workshops

Åben alleLuk alle

Dig selv og de andre – i et godt samarbejde.

- en kursusdag med udgangspunkt i Enneagrammet.

Som kolleger er vi forskellige. Det er i udgangspunktet en stor styrke. Mange arbejdspladser oplever dog, at forskelligheden kan blive en hæmsko frem for en motor. De fleste steder bliver vi ansat på vores faglighed, men det kan gå galt på vores personlighed. I praksis betyder dette at bl.a. vores samarbejdsevne, arbejdsglæde og parathed til at møde forandringer og nytænke, bliver udfordret.

På denne kursusdag introducerer Anders Bjørk en adfærdsmodel – Enneagrammet, der skaber klarhed omkring den enkelte kollegas værdier og overbevisninger. En indsigt der kan bruges til at skabe større selvforståelse hos den enkelte medarbejder og de bagvedliggende motiver, der skaber kollegaernes tanker, vaner, kommunikation og adfærd.

Ved at den enkelte medarbejder forstår sig selv bedre – og ved at vi forstår hinanden bedre, fremmer vi den enkelte medarbejders evne og lyst til at bidrage, skabe relationer og samarbejde – alt sammen med henblik på at skabe bedre resultater. Det øger respekten for hinandens forskelligheder og dermed også respekten for hinandens indsats og bidrag.

Deltagerne kommer tættere på hinanden som mennesker og kolleger. Alle får indsigt i deres egne og kollegernes mønstre, kernestyrker, vaner men også personlige snubletråde. Det giver teamet, afdelingen eller arbejdspladsen mulighed for fremover at støtte hinanden i det faglige og personlige arbejde samt optimering af trivsel og arbejdsglæde. Det knytter ganske enkelt holdet sammen til én stærk kultur.

Kan afholdes som foredrag, kursus eller temadag – interaktiv og sammensat af teori, gode historier, video-illustrationer og gruppeøvelser, for at dagen afspejler deltagernes virkelighed bedst muligt.

Forandring, trivsel og arbejdsglæde - kollektivt og individuelt.

- kan afholdes til både medarbejdere og ledergrupper.

I dette inspirerende og nærværende foredrag giver Anders Bjørk deltagerne inspiration til at imødekomme forandringer positivt med ro i maven og en god stemning på arbejdspladsen.

Som forandringsvejleder tager han udgangspunkt i jeres situation, og han viser et humoristisk billede af de forskellige typer, vi er – og hvor forskelligt, vi tackler situationer. Formålet med det hele bliver derfor ikke kun at gøre den enkelte bedre i stand til at håndtere forandringer men også at få hele gruppen, afdelingen og arbejdspladsen til at gøre det sammen og med respekt for hinandens forskelligheder.

I foredraget giver Anders Bjørk et kærligt indspark til, hvordan I som ledere og/eller medarbejdere, tager et længere – og mere solidt – skridt ind i fremtiden, simpelthen ved se anderledes på de forandringer, I møder.

I får redskaber, markante brugbare metaforer og ikke mindst et fælles sprog, som kan bruges efter Anders´ besøg hos jer. Alt sammen på en let, motiverende og uformel måde.

Enneagrammet workshop

- dig selv og de andre i et godt samarbejde

I denne workshop (halv eller hel dag) introducerer Anders Bjørk jeres deltage for en adfærdsmodel – Enneagrammet, der skaber klarhed omkring deltagernes egne værdier og overbevisninger. Dermed får deltagerne skabt en bedre forståelse for de bagvedliggende motiver, de har individuelt og som skaber vores tanker, vaner, kommunikation og adfærd og som har afgørende betydning i forhold til vores motivation, samarbejdsevne og resultatskabelse.

På workshoppen kaster vi lys på dine personlige styrker men også på, hvad du skal være særligt opmærksom på i relation til andre herunder dine kolleger og kunder – noget der har stor betydning for din personlige gennemslagskraft, tilstedeværelse og fremtræden.

I skal booke denne workshop, hvis I vil have indsigter, viden og inspiration om:

  • Personlig motivationspsykologi
  • Din egen rolle som ansat i din organisation
  • Din måde at påvirke dine relationer på, herunder kolleger, kunder og øvrige interessenter

Workshoppen vil være både underholdende, faglig og og lærerig.

Gør lærerværelset til jeres daglige trivselsmotor

- skab øget trivsel og overskud blandt jeres lærere

Hverdagen som lærer kan være hektisk. Der er mange omstillinger på en dag og mange møder med elever, kolleger, administration og forældre. Som lærere skal vi kunne orkestrere energi – både så vi kan undervise, være gode kolleger og komme hjem til familien uden at vores batterier er løbet helt tør. Læreværelset kan være den trivselsmotor der gør, at du som lærer får mere overskud i hverdagen.

Stemningen på et læreværelse fortæller meget om arbejdsglæden på en skole. Er stemningen hektisk og negativ bliver læreværelset ikke et sted, hvor vi får den nødvendige pause og restitution, som der er behov for, når vi er væk fra klasserne. Som lærere er vi alene med vores undervisning decentralt i klasserne og læreværelset er vores centrale base, hvor vi fortæller hinanden om de gode ting og udfordringerne – ligesom vi skal have overskud til at være lyttende.

Forståelsen for hinandens forskellige temperamenter, humør, humor, faglighed, energi osv. kan være udfordrende, når tingene er presset. Den kan udfordre vores overskud og forståelse for hinanden og føre til misforståelser, brok og konflikter.

I dette foredrag giver Anders Bjørk jer forståelse for hinandens forskelligheder, og hvad det er I vær især har brug for ift. at læreværelset bliver det sted vi kan hente energi og få opladet vores batterier. Det hele handler om at vi som mennesker lader hinanden op – fremfor at dræne hinanden. Foredraget giver også et indblik i elevers og forældres forskelligheder og hvordan vi kan tackle disse forskelle.

Mening, motivation og tillid

- En workshop til offentlige arbejdspladser

Hvad enten vi har fokus på forandringer, arbejdsglæde, trivsel eller intern kommunikation, så skal ledere og medarbejderes mening og motivation være på plads, for at vi når i mål med at skabe de fordringer og forbedringer, som vi ønsker. I denne workshop giver Anders Bjørk jeres medarbejdere og/ eller ledere muligheden for at komme til orde, og sætte ord på, hvad der motiverer dem og hvad der for dem er mening ift. deres arbejde.

Som ledere og medarbejdere er det vidt forskelligt, hvad der motiverer os og hvad der giver os mening. Fælles for os alle er dog, at den tillid vi føler til andre og den tillid vi tør vise andre, har en stor indflydelse på om vi er motiverede og dermed måden vi møder forandringer på, måden vi håndterer konflikter, måden vi bidrager til arbejdsglæden osv.

Workshoppen kan bookes som selvstændig workshop eller i forlængelse af at I allerede har oplevet foredraget, “Bliv bedre til at møde forandringer”.

Anders’ foredrag er medrivende, sjovt og spændende, og han får virkelig folk op af sæderne! Vi var suverænt godt underholdt et par timer, der gav stof til eftertanke – tanker, man kan tage med sig hjem på sin arbejdsplads, og minde sig selv om, når man synes ens kollegaer tænker alt for anderledes i forhold til en selv! Du får fuld valuta for pengene med dette dynamiske, humoristiske og teoretisk velbegrundede foredrag!

Aalborg Kommune Tania Larsen Kvist

Anders Bjørk er i sit foredrag bemærkelsesværdig nærværende i forhold til sine tilhørere og giver meget af sig selv. Som kunde og tilhører føler man sig fuldstændig i centrum; Anders’ foredrag er meget unikt. Med få indspark før foredraget om organisation og målgruppe er han i stand til at trække paralleller fra sine teorier til tilhørerne. Man føler således, at han allerede har et indgående kendskab til hvilke udfordringer og problemer, vi står med. Anders læser hurtigt, hvad hans tilhørere har brug for; værktøjerne bliver derfor unikke og brugbare. Anders Bjørk er alt andet end “et foredrag i rækken.

Chef i Rigspolitiet Jane Have

Alle de tilbagemeldinger, som jeg har fået, har været rosende. Jeg hører, at alle har fået noget ud af dagen, så det er super dejlig. Du er knald hammerende god, så det har været en udsøgt fornøjelse og til stor inspiration at lære dig at kende. Jeg håber, at vores veje krydses ige

HR Souschef, Odense Universitetshospital Suzette Hindborg

Jeg har benyttet Anders som oplægsholder i flere sammenhænge, og senest ifm. en fælles udviklingstur/Corporate Camp for alle ledere og ansatte i DELACOUR i Dublin. På denne tur præsenterede vi vores blik på de nye fremtidsperspektiver i branchen og vores plan for DELACOURs udviklingsrejse fremadrettet. Ambition var at Anders skulle italesætte hvorfor vi som mennesker har så svært ved forandringer og sikre et fælles sprog for barrierer ved forandringer som kunne være springbræt til en fælles identifikation af konkrete tiltag der skal sætte strøm til strategien. Anders opfyldte de høje ambitioner til fulde. Anders skabte via super levering, vedkommende personlige oplevelser samt enkle og brugbare modeller/termonologier et meget værdiskabende oplæg med indhold som fortsat er adapteret bredt i som kredsen. Kan varmt anbefales.

Direktør, Advokatkontoret DELACOUR Peter Mejlby

Jeg har for ganske nyligt haft Anders til at facilitere et to dags forløb omhandlende “Motivation, Selvledelse og Samarbejde” med udgangspunkt i Enneagrammet. Enneagrammet er genialt. Alle virksomheder, afdelinger, medarbejdere og mennesker generelt, skulle have den gave det er, at kende til og anvende – fagligt og privat. Anders er en fantastisk oplægsholder, levende, tydelig og ærlig og alt gøres med en motiverende oprigtighed, som viser hans passion for Enneagrammet og dets muligheder. Vi var imponerede over den viden og indsigt, Anders fyldte lokalet med. Ekstra genialt var det selvfølgelig, at det hele blev ledsaget af en fantastiske humor. Anders var med til at give os noget lærerigt, fantastisk, brugbart og givende, som vi efterfølgende fortsat bruger i vores hverdag.

Team Leader, Novozymes Maja Kiel

Forespørg på, Anders Bjørk