Foredragsholdere indenfor emnet social kapital

Ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden kan man gavne kvalitet og effektivitet, og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø. Det er grundtanken bag fænomenet Social kapital. Et foredrag om Social kapital vil gøre jer klogere på hvad social kapital er, og hvordan det kan skabe værdi for jeres virksomhed at have ekstra fokus på den sociale kapital i råder over.

LivePeoples foredrag om kulturforståelse kan f.eks. være relevant i følgende situationer.

– I ønsker at få en højere kulturel forståelse, så I bedre ville kunne imødekomme jeres internationale samarbejdspartnere.
– I en verden hvor digitalisering og globalisering fylder mere end nogensinde før, ønsker I at få en større forståelse af andre kulturer, så I er bedre stillet, når I på arbejdsmarkedet bliver mødt med helt fremmede kulturer.
– I vil gerne skabe en større forståelse for forskelligheder, således at der kan komme større accept og forståelse på arbejdspladsen.

Hos LivePeople kender vi indholdet af vores foredragsholderes foredrag. Kontakt os meget gerne, hvis du har tvivl om, hvilken foredragsholder, der er den bedste til at dække det behov, som I står med.

Kontakt os uforpligtende på:

Tlf. 73 70 76 77
[email protected]