Foredragsholdere indenfor emnet selvledelse

Selvledelse handler om, at medarbejderne får ansvar og frihed til selv at tilrettelægge og udføre deres arbejdsopgaver. Helt konkret betyder selvledelse, at nogle af de opgaver og beslutninger, der før har ligget hos ledelsen, nu bliver overtaget af medarbejderne, og at de selv skal definere og prioritere disse opgaver. Et foredrag om selvledelse vil gøre jer klogere på hvad selvledelse er og give jer værktøjer til, hvordan I bedst får succes med at indføre selvledelse i jeres virksomhed.

LivePeoples foredrag om kulturforståelse kan f.eks. være relevant i følgende situationer.

– I ønsker at få en højere kulturel forståelse, så I bedre ville kunne imødekomme jeres internationale samarbejdspartnere.
– I en verden hvor digitalisering og globalisering fylder mere end nogensinde før, ønsker I at få en større forståelse af andre kulturer, så I er bedre stillet, når I på arbejdsmarkedet bliver mødt med helt fremmede kulturer.
– I vil gerne skabe en større forståelse for forskelligheder, således at der kan komme større accept og forståelse på arbejdspladsen.

Hos LivePeople kender vi indholdet af vores foredragsholderes foredrag. Kontakt os meget gerne, hvis du har tvivl om, hvilken foredragsholder, der er den bedste til at dække det behov, som I står med.

Kontakt os uforpligtende på:

Tlf. 73 70 76 77
[email protected]